Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμες θέσεις

LOD > Η Εταιρία  > Ευκαιρίες καριέρας > Διαθέσιμες θέσεις

FRONT-END JAVASCRIPT DEVELOPER

 

Κωδικός: DEVFJD2017

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε Computer Science, Software Engineering ή Business Administration
 • Αντίστοιχη εμπειρία min 2 ετών
 • Εμπειρία ανάπτυξης σε java script
 • Εμπειρία ανάπτυξης σε JQuery και AJAX
 • Εμπειρία ανάπτυξης σε HTML5 & CSS
 • Εμπειρία ανάπτυξης σε asp.net, MVC and Web api
 • Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά)
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
 • Άδεια οδήγησης
 • Δυνατότητα για ταξίδια εντός ή εκτός Ελλάδος
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Η γνώση σε Kendo UI , hybrid applications using Cordova, Phonegap, JavaScript frameworks such as AngularJS, React, Backbone.js,       Node.js, Grunt, Gulp , Scripting & XML θα συνεκτιμηθεί

Τι προσφέρουμε

 • Σταθερότητα
 • Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία
 • Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
στείλε βιογραφικό

ERP CONSULTANT

 

Κωδικός: SRVJEC2017

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε Computer Science, Software Engineering ή Business Administration
 • Αντίστοιχη εμπειρία από Erp προγράμματα της αγοράς
 • Γνώσεις σε εργαλεία reporting
 • Γνώσεις σε SQL βάσεις δεδομένων
 • Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά)
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές ERP & CRM
 • Άδεια οδήγησης
 • Δυνατότητα για ταξίδια εντός ή εκτός Ελλάδος
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Η γνώση σε VB.NET Scripting & XML θα συνεκτιμηθεί

 

Τι προσφέρουμε

 • Σταθερότητα
 • Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία
 • Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
στείλε βιογραφικό

INDIRECT SALES EXECUTIVE

 

Κωδικός: SLSISE2017

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε Business Administration ή αντίστοιχου αντικειμένου
 • Aντίστοιχη εμπειρία από Erp προγράμματα της αγοράς
 • Γνώσεις σε διαχείριση δικτύου συνεργατών
 • Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά)
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές ERP & CRM
 • Άδεια οδήγησης
 • Δυνατότητα για ταξίδια εντός ή εκτός Ελλάδος
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Η εργασία σε κλάδο πληροφορικής business λογισμικού θα συνεκτιμηθεί

Τι προσφέρουμε

 • Σταθερότητα
 • Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία
 • Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
στείλε βιογραφικό