Επικοινωνήστε μαζί μας
 

LOD Framework

LOD > Προϊόντα > LOD Framework

Το LOD Framework αποτελείται από τρία προϊόντα – το LOD datagateway, το LOD mobile και το LOD platform- και είναι η τεχνολογική υποδομή πάνω στην οποία βασίζονται αυτά τα προϊόντα με σκοπό να έχουν κοινά σημεία αναφοράς και κοινά εργαλεία ανάπτυξης και συντήρησης σε όλα τα επίπεδα.

 

Θεμιτό και στοχευμένο αποτέλεσμα έρευνας και ανάπτυξης αυτής της συγκεκριμένης υποδομής είναι:

 

  • Η μαζική και άμεση διαχείριση χρηστών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες (authentication, authorization, roles)
  • Η μαζική και άμεση αυτοματοποιημένη διαχείριση εκδόσεων (release management)
  • Η μαζική διαχείριση τιμολόγησης (billing)

 

Το LOD Framework  έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας το Microsoft.NET στο backend και HTML5, CSS με το Telerik Kendo UI στο frontend. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί το Telerik Platform BackEnd Services έτσι ώστε να είναι  σε θέση να παρέχει:

 

  • Μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση απόκριση (high availability)
  • Μεγάλη επεκτασιμότητα σε όγκους δεδομένων και χρηστών (scalability)
  • Στατιστικά και χρήση (analytics and usage)

 

Έχουμε επιλέξει τα Microsoft Visual Studio και Microsoft Visual Studio Code ως περιβάλλοντα ανάπτυξης του λογισμικού που παράγουμε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προιόντα επικοινωνήστε με  την LOD ή  μέσω  του Δικτύου Συνεργατών.