Επικοινωνήστε μαζί μας
 

Data Management

LOD > Υπηρεσίες > Data Management

MIGRATION PROJECTS

Data management με μεταφορά δεδομένων από παλαιότερα συστήματα, κατόπιν προδιαγραφών, στο νέο πληροφοριακό σύστημα.

DATA NORMALIZATION

Ομογενοποίηση των δεδομένων. Πχ. ελληνικά – λατινικά, text numerical, πεδία διαχείρισης ημερομηνιών κλπ.

DATA CLEARING

Απόρριψη άχρηστων δεδομένων λόγω πολλαπλών ετών και χρήσεων. Απόρριψη διπλοεγγραφών.