Υπηρεσίες Υλοποίησης Λύσεων Entersoft

ERPEnteprise Resource Planning

Έχουμε αξιολογήσει και επιλέξει τα καλύτερα ERP συστήματα της αγοράς. Ανάλογα με τη φύση και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, σας προτείνουμε το ERP και την μορφή του ERP (on premise/cloud) που ταιριάζει καλύτερα στην δική σας δουλειά.

Μέρος των ERP υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι:

 • Υπηρεσίες διαχείρισης έργου
 • Καταγραφή αναγκών
 • Σχεδιασμό λύσεων
 • Πρόταση υλοποίησης με best practices ανά κλάδο
 • Συντονισμός πόρων και ρόλων του έργου
 • Αποτύπωση και παρακολούθησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Ένταξη διαδικασιών στο σύστημα
 • Αποτύπωση προϋπολογισμού
 • Αποτύπωση παραγωγικών διαδικασιών και φάσεων
 • Κοστολογικά μοντέλα
 • Διαχείριση αποθηκών
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Εκπαίδευση key user
 • Δημιουργία Reporting BI Dashboards με δυνατότητες διαχείρισης σε browser, mobile και tablet ανεξαρτήτου λειτουργικού (iOS, Android, Windows)

CRMCustomer Relationship Management

Προτείνουμε και υλοποιούμε αποτελεσματικές λύσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση όλων των νομικών και φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με την εταιρεία σας, καθώς και όλη την επικοινωνία μαζί τους.

Μέρος των CRM υπηρεσιών που προσφέρουμε:

 • Υλοποίηση διαδικασίας παρακολούθησης κεντρικά των mails ανά συναλλασσόμενο
 • Υλοποίηση και στήσιμο καμπανιών με παρακολούθηση κόστους ανά φάση και κύκλωμα εγκρίσεων
 • Ηλεκτρονική πρωτοκόλληση των επικοινωνιών και των εγγράφων με τους συναλλασσόμενους της επιχείρησης
 • Διαδικασίες διαχείρισης παράπονων
 • Αποτύπωση και παρακολούθηση κύκλου πώλησης
 • Ενσωμάτωση workflow της επιχείρησης ανά δραστηριότητα (αγορές, πωλήσεις, κόστη)
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Εκπαίδευση key user
 • Δημιουργία Reporting BI Dashboards με δυνατότητες διαχείρισης σε browser, mobile και tablet ανεξαρτήτου λειτουργικού (iOS, Android, Windows)

Mobile Λύσεις

Τώρα που η πληροφορία μπορεί να βρίσκεται παντού μέσω της mobile τεχνολογίας, μπορούμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε δυναμικά τμήματα της εταιρείας σας είτε μέσω ενοποιημένων λύσεων με τα πληροφοριακά συστήματα που προτείνουμε για την εταιρεία σας, είτε μέσω αυτόνομων λύσεων που ενοποιούνται με το πληροφοριακό σύστημα που έχετε ήδη εγκατεστημένο στην επιχείρησή σας.

Μέρος των Mobile υπηρεσιών που προσφέρουμε:

 • Ανάλυση και σχεδιασμό λύσης
 • Οριστικοποίηση οθονών και δυνατοτήτων ανά χρήστη
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση
 • Αποτύπωση σεναρίων προώθησης
 • Αποτύπωση διαδικασιών προσφοράς παραγγελίας
 • Αποτύπωση διαδικασίας merchandising, σημείου πώλησης προϊόντος βιτρίνας και ραφιού.
 • Οργάνωση διαδικασιών τμημάτων service με online διαχείριση ανταλλακτικών και εργασιών ανά συναλλασσόμενο

E-Commerce B2C – B2B

Στην LOD σας παρέχουμε υπηρεσίες με σκοπό να αποτυπώσετε την εμπορική σας δραστηριότητα στο web και να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.
Υλοποιούμε υποδομές και συστήματα B2B και B2C σε Microsoft ASP.NET πλατφόρμες και σύνδεση στο ERR- CRM σύστημα σας.

Μέρος των E-COMMERCE B2B- B2C υπηρεσιών μας:

 • Ανάλυση και σχεδιασμό λύσης
 • Προσωποποιημένη σχεδίαση εικαστικού
 • CSS
 • Sliders
 • Banners
 • Custom animations
 • Αποτύπωση διαδικασιών ενημέρωση και συγχρονισμού με το back office της εταιρείας
 • Τιμοκατάλογοι και εμπορικές πολιτικές
 • Social Media Interaction
 • Facebook shop
 • Sales campaign
 • News letters
 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση
 • Αποτύπωση σεναρίων προώθησης
 • Αποτύπωση διαδικασιών προσφοράς παραγγελίας
 • Διαχείριση αποστολών και δρομολόγηση
 • Ενσωμάτωση σε workflow ERP-CRM

Ενδιαφέρεστε για κάποια από τις λύσεις μας;